DRUHY BRONZU

PN PN-EN DIN VLASTNOSTI A APLIKACE / PROPERTIES AND APPLICATION
Symbol
Symbol
Číslo
Number
Symbol
Symbol
Číslo
Number
CÍNOVÁ BRONZ / TIN BRONZE
B4 CuSn4 CW450K CuSn4 2.1016 Cínová bronz se vyznačuje pružností a odolností proti otěru a korozi. Jsou vhodné k pájení, svařování a tváření za studena. Používají se při výrobě prvků odolných proti opotřebení, ovládacích a měřících přístrojů a pružin. Slitina CuSn12 má také velmi dobré kluzné vlastnosti i při vysokých rychlostech, proto se používá hlavně pro ozubená kola a šneky.
Tin bronze alloy is characterised by elasticity and resistance to abrasion and corrosion. It subjects to soldering, welding and cold working. The alloy is used for production of wear-resistant parts, testing and measuring instruments and springs. With high speeds the alloy of bronze CuSn12 is characterized by good sliding properties. For this reason it is mainly used for production gears.
B6 CuSn6 CW452K CuSn6 2.1020
B8 CuSn8 CW453K CuSn8 2.1030
B10* CuSn10 CC480K G-CuSn10 2.1051
CuSn12 Gbz12
CÍNOVO-FOSFOROVÁ BRONZ / TIN-PHOSPHORUS BRONZE
B101* CuSn10P Hlavní vlastnosti slitiny fosforového bronzu jsou odolnost proti oděru, korozi a vysokému mechanickému zatížení. Fosforová bronzová slitina se používá pro výrobu strojních součástí vystavených velkému zatížení, částí strojů s rychlým obratem, vystavené korozi a se špatně dostupným mazaním.
The main characteristics of phosphor bronze alloy are tin-abrasion resistance, corrosion resistance and high mechanical loads. Phosphor bronze alloy is used for production of machine parts exposed to heavy load, quick turnover machine parts , corrosion as well as poorly lubricated.
OLOVĚNÁ BRONZ / TIN-LEADED BRONZE
B1010* CuSn10Pb10 CC495K G-CuPb10Sn 2.1177 Slitina olova a cínu se používá při výrobě ložisek a třecích částí strojů pracujících při vysokých rychlostech a tlacích.
Tin-lead alloy is used for production of bearings and rubbing parts of machines that operate on high speeds and pressures.
ČERVENÁ BRONZ / TIN-ZINC-LEAD BRONZE
B555 CuSn5Zn5Pb5 CC491K G-CuSn5ZnPb/RG5 2.1096 Slitiny cínu, zinku a olova se vyznačují vysokou odolností proti otěru a korozi. Používá se hlavně pro ložiska v nástrojářském a automobilovém průmyslu a při výrobě součástí strojů, kování vozidel, motorů a traktorů.
Tin-Zinc- Lead alloy is characterised by high resistance to abrasion and corrosion. It is mainly used in tool industry for production of bearings, automotive industry as well as for manufacturing of machinery parts, vehicles parts, engines and tractors.
B444 CuSn4Pb4Zn4 CW456K
RG7 CuSn7Zn4Pb7 CC493K
 HLINÍKOVÁ BRONZ / ALUMINIUM BRONZE
BA8 CuAl8 CuAl8 2.0920 Hliníkový bronz vykazuje vysokou odolnost proti korozi, otěru a nárazům. Díky této vlastnosti se používají v chemickém, telekomunikačním, lodním a leteckém průmyslu. Používají se pro prvky pracující v mořské vodě, silně zatížených částech strojů a motorů, kluzných kontaktech, ložiskových částech, sítkách, šroubech, kováních a mincích.
Aluminium bronze alloy is characterised by high resistance to corrosion, abrasion and impact. Due to these properties they are used in the chemical industry, transportation, shipbuilding and aerospace. They are used for production of elements that work in seawater, highly loaded parts of machines and engines, sliding contacts, parts of bearings, filters, bolts, fittings and coins.
BA1032 CuAl10Fe3Mn2 CW306G CuAl10Fe3Mn2 2.0936
BA1054 CuAl10Ni5Fe4 CW307G CuAl10Ni5Fe4 2.0966
BA93* CuAl9Fe3
BA83 CuAl8Fe3 CW303G CuAl8Fe 2.0932
KŘEMÍKOVÁ BRONZ / SILICON BRONZE      
BK31 CuSi3Mn1 CW116C CuSi3Mn1 2.1525 Křemíkové bronzy vykazují vysokou elasticitu, odolnost proti korozi a náchylnost ke svařování a tváření za studena a za tepla. Používá se v chemickém a strojním průmyslu k výrobě elastických a svařitelných prvků, sítí a částí vystavených oděru.
Silicon bronze is characterised by high elasticity, corrosion resistance and susceptibility to welding as well as processing of cold and hot. It is used in chemical industry and machinery for the production of elastic, weldable nets and parts exposed to wear.
BK331* CuSi3Zn3Mn1
BERYLIOVÁ BRONZ / BERYLLIUM BROZE      
BB2 CuBe2 CW101C CuBe2 2.1247 Beryliové bronzy jsou elastické, žáruvzdorné a nejiskřící slitiny. Používají se k výrobě elastických prvků, chemických tvarovek a žáruvzdorných prvků, např. Sedel ventilů a nejiskřivých nástrojů.
Beryllium bronze alloys are resilient, heat-resistant and non-sparking. They are used for manufacturing of springs, fittings, chemical and heat resistant components such as valve seats and non-sparking tools.
BB21 CuBe2Pb CW102C CuBe2Pb 2.1248

* slévárenské slitiny / casting alloy

Bronz je slitina mědi s cínem a dalšími prvky. Obsah mědi ve slitinách je asi 80-90% z celkové hmotnosti. Nejběžněji používanými slitinami jsou bronz: cín, hliník, berylium, křemík a olovo. Název bronz pochází z hlavní legovací přísady.

Rozdělujeme bronzy do dvou skupin, tj. Bronz pro formování a slévárenský bronz.

Formovací bronzy se vyznačují vysokou trvanlivostí, odolností proti korozi a oděrem. K dosažení lepších plastických vlastností slitin používají menší množství legovacích přísad než v případě slévárenských bronzů.

Slévárenské bronzy jsou obecně vícesložkové slitiny, které obsahují kromě cínu další prvky, jako je zinek, hliník, olovo a fosfor. Jejich struktura je tvořena  zrny. Slévárenské bronzy jsou antikorozní, otěruvzdorné a mají dobrou slévatelnost a obrobitelnost. Slévárenské bronzy se používají k lití pomníků a různých částí a prvků podobných jako u  bronzu pro formování.