DRUHY HLINÍKU

PN PN-EN DIN
Symbol / Symbol Číslo / Number Symbol / Symbol Symbol / Symbol Číslo / Number
A1 1050A Al 99,5 Al 99,5 3.0255
A0 1070A Al 99,7 Al 99,7 3.0275
A1E 1350A E-Al 99,5 E-Al 3.0257
2007 AlCu4PbMgMn AlCuMgPb 3.1645
PA6 2017A AlCu4MgSi AlCuMg1 3.1325
2011 AlCu6BiPb AlCuBiPb 3.1655
PA7 2024 AlCu4Mg1 AlCuMg2 3.1355
3003 AlMn1Cu AlMnCu 3.0517
3005 AlMn1Mg0,5 AlMn1Mg0,5 3.0526
PA1 3103 AlMn1 AlMn1 3.0515
PA16 3105 AlMn0,5Mg0,5 AlMn0,5Mg0,5 3.0505
PA2 5251 AlMg2 AlMg2Mn0,3 3.3525
PA11 5754 AlMg3 AlMg3 3.3535
PA43 5005A AlMg1 AlMg1 3.3315
PA13 5083 AlMg4,5Mn0,7 AlMg4,5Mn 3.3547
PA38 6060 AlMgSi AlMgSi0,5 3.3206
PA38 6063 AlMg0,7Si AlMgSi0,5 3.3206
6005A AlSiMg
PA4 6082 AlSi1MgMn AlMgSi1 3.2315
PA45 6061 AlMg1SiCu AlMg1SiCu 3.3211
6101 AlMgSi E-AlMgSi0,5 3.3207
PA47 7020 AlZn4,5Mg1 AlZn4,5Mg1 3.4335
(CERTAL) 7022 AlZn5Mg3Cu AlZnMgCu0,5 3.4345
PA9 (FORTAL) 7075 AlZn5,5MgCu AlZnMgCu1,5 3.4365

TVRDOSTI HLINÍKU

Symbol  / Symbol Popis tvrdosti Temper designations
F surový, bez tepelného zpracování crude aluminum without thermal treatment
0 žíhané – pro výrobky získávající specifické vlastnosti v procesu výroby za tepla close-annealed – for products gaining specific properties in the process of hot working
01 tepelně ošetřeno v době a teplotě doporučené pro přesycené produkty a pomalu ochlazeno na pokojovou teplotu heat treated in time and temperature recommended for supersaturated products as well as products which are slowly cooled to room temperature
02 prošel procesem zpracování za tepla, aby se zvýšila tvarovatelnost gone through the process hot working to enhance formability
03 homogenizovaný homogenized
H11 vytvrzený mezi  0 a  H22 strain hardened between 0 and H22
H12 vytvrzený  na ¼ tvrdost strain hardened ¼ hard
H14 vytvrzený na ½ tvrdost strain hardened ½ hard
H16 vytvrzený na ¾ tvrdost strain hardened ¾ hard
H18 vytvrzený na tvrdý strain hardened full hard
H19 vytvrzený na extra tvrdý strain hardened extra hard
H22 vytvrzený a částečně žíhaný na ¼ tvrdost strain hardened and partially annealed ¼ hard
H24 vytvrzený a částečně žíhaný na ½ tvrdost strain hardened and partially annealed ½ hard
H26 vytvrzený a částečně žíhaný na  ¾ tvrdost strain hardened and partially annealed ¾ hard
H28 vytvrzený a částečně žíhaný na tvrdý strain hardened and partially annealed full hard
H32 vytvrzený a stabilizovaný na  ¼ tvrdost strain hardened and stabilized ¼ hard
H34 vytvrzený a stabilizovaný na  ½ tvrdost strain hardened and stabilized ½ hard
H36 vytvrzený a stabilizovaný na  ¾ tvrdost strain hardened and stabilized ¾ hard
H38 vytvrzený a stabilizovaný na  tvrdý strain hardened and stabilized full hard
H42 vytvrzený a malovaný nebo lakovaný na  ¼ tvrdost strain hardened and painted or lacquered ¼ hard
H44 vytvrzený a malovaný nebo lakovaný na  ½ tvrdost strain hardened and painted or lacquered ½ hard
H46 vytvrzený a malovaný nebo lakovaný na  ¾ tvrdost strain hardened and painted or lacquered ¾ hard
H48 vytvrzený a malovaný nebo lakovaný na  tvrdý strain hardened and painted or lacquered full hard
T1 ochlazený z procesu tvarování za zvýšené teploty a přirozeně stárnutý, aby se dosáhlo stabilní tvrdosti cooled from elevated temperature shaping process and naturally aged to produce stable temper
T2 ochlazený z procesu tvarování za zvýšené teploty, zpracovaný za studena a přirozeně stárnutý, aby se dosáhlo stabilní tvrdosti cooled from elevated temperature shaping process, cold worked and naturally aged to produce stable temper
T3 přesycený, zpracován za studena a přirozeně stárnut, aby se dosáhlo stabilní tvrdosti solution heat treated, cold worked and naturally aged to produce stable temper
T4 přesycený a přirozeně stárnut, aby se dosáhlo stabilní tvrdosti solution heat treated and naturally aged to produce stable temper
T5 ochlazený z procesu tvarování za zvýšené teploty a uměle stárnutý cooled from elevated temperature shaping process and artificially aged
T6 přesycený a poté uměle stárnutý solution heat treated and artificially aged
T7 přesycený a stabilizovaný solution heat treated and stabilized
T8 přesycený, zpracován za studena a uměle stárnut solution heat treated, cold worked and artificially aged
T9 přesycený, uměle stárnut a zpracován za studena solution heat treated, artificially aged and cold worked
T10 chlazený z procesu tvarování za zvýšené teploty, zpracovaný za studena a uměle stárnut cooled from elevated temperature shaping process, cold-worked and artificially aged

Hliník je velmi lehký, kovářský, stříbrošedý kov.

Vlastnosti hliníku:

  • V zemské kůře se nachází  8% hliníku.
  • Hustota hliníku je 2,699 g / cm3;
  • Teplota tání hliníku je 660 oC.

Další vlastnosti:

  • Hliník je kov odolný vůči korozi, díky oxidu hlinitému, kterým se sám spontánně pokrývá.
  • Hliník má vysokou elektrickou a tepelnou vodivost;
  • Hliník se v přírodě vyskytuje pouze ve formě chemických sloučenin, nejčastěji s křemíkem a kyslíkem, které vytvářejí různé minerály a horniny.

Aplikace:

Hliník v čisté formě s obsahem 99% se používá na elektrické dráty, fólie, kabelové povlaky a pokovování, pro zařízení pro potravinářský průmysl, v elektronice a elektrotechnice, při výrobě chemických zařízení a kondenzátorových fólií

Slitiny hliníku se získají přidáním takových prvků, jako jsou: Si, Mg, Mn, Cu, Zn, Ti, Ni, Fe. Hliníkové slitiny se používají jako stavební materiály ve stavebnictví (také pro zastřešení), automobilový průmysl, letectví, loďařství, železniční průmysl, klimatizace, větrání, chlazení a topení (kolektory, výměníky tepla), jako ozdobné prvky v nábytkářském a reklamním průmyslu, v energetice, pro výrobu elektrických vodičů, pro výrobu strojních součástí a obalový průmysl.