DRUHY MĚDI

PN PN-EN DIN
Symbol / Symbol Číslo / Number
Symbol / Symbol Číslo/ Number
M1E Cu-ETP1 CW003A E-Cu57 2.0060
M1E Cu-ETP CW004A E-Cu58 2.0065
Cu-OF CW008A OF-Cu 2.0040
Cu-OFE CW009A OFE-Cu 2.0040
M2R Cu-DHP CW024A SF-Cu 2.0090
Cu-HCP CW021A SE-Cu 2.0070
Cu-PHC CW020 A SE-Cu 2.0070
Cu-FRHC CW005A
Cu-FRTP CW006A
M1R Cu-DLP CW023A SW-Cu 2.0076
Cu-DXP CW025A
MHY CuCr1Zr CW106C CuCr1Zr 2.1293
CuTep CW118C CuTep 2.1546

Cu-ETP1 Elektrolytická měď o vysoké čistotě
Cu-ETP Elektrolytická měď s vysokou elektrickou vodivostí
Cu-OF Bezkyslíkatá měď s vysokou elektrickou vodivostí
Cu-OFE Měděná elektronická třída bez kyslíku (pro použití v elektronice)
Cu-DHP Deoxidovaná měď s vysokým obsahem fosforu
Cu-HCP Deoxidovaná měď s vysokou elektrickou vodivostí
Cu-PHC Měď obsahující fosfor
Cu-FRHC Rafinovaná měď s vysokou elektrickou vodivostí
Cu-FRTP Žárově rafinovaná měď s vysokou elektrickou vodivostí
Cu-DLP Deoxidovaná měď s nízkým obsahem fosforu
Cu-DXP Fosforová deoxidovaná měď
CuCr1Zr Chrom-zirkonová měď
CuTep Tellurová měď

TVRDOSTI MĚDĚNÝCH PRUTŮ A DRÁTŮ

STAV / TEMPER
  PN PN-EN DIN
Měkký / Žíhaný / Soft / Annealed r R200 / H035 F20
Polotvrdý / Half Hard z4 R250 / H065 F25
Tvrdý / Hard z6 R300 / H085 F30
Extrudovaný / Extruded PP P P

TVRDOST MĚDĚNÝCH PLECHŮ A PÁSŮ

STAV / TEMPER
  PN PN-EN Nominální tloušťka / Nominal thickness (mm)
Měkký / Žíhaný / Soft / Annealed r R200 více než 5
H040
R220 0,2-5
H040
Polotvrdý / Half hard z4 R240 0,2-15
H065
Tvrdý / Hard z6 R290 0,2-15
H090
Pružinově tvrdý / Extra hard z8 R360 0,2-2
H110

Vlastnosti mědi

Měď patří do skupiny polodrahých a těžkých kovů. Jeho hustota je 8,96 kg / dm3 a jeho teplota tání je 1084,45 oC. Jedná se o měkký, kujný kov, který se díky charakteristické oranžovo-červené barvě nazývá „červený kov“.

Vyznačuje se vynikající tepelnou a elektrickou vodivostí. Je to nemagnetický kov s baktericidními vlastnostmi. Při styku se vzduchem rychle zakrývá tenkou ochrannou vrstvu oxidu, která zabraňuje dalším reakcím. Měď vystavená po dlouhou dobu vlhkému vzduchu vytváří zelenou vrstvu měděné soli zvané patina, která chrání kov před korozí.

Vzhledem ke svým vlastnostem je – po hliníku – nejčastěji používaným neželezným kovem. Jako jedna z mála surovin může být měď mnohokrát recyklována bez ztráty svých vlastností.

Aplikace

Díky svým velmi dobrým elektrickým a tepelným vlastnostem je měď široce používána v elektrotechnice, elektronice a telekomunikacích. Používá se pro výrobu elektrických rozváděčů, chladicích a klimatizačních zařízení, v zařízeních na zásobování vodou a jako absorbér energie v solárních kolektorech.

Měď se také používá v automatizaci, automobilovém a kabelovém průmyslu. Díky vysoké odolnosti vůči povětrnostním vlivům, trvanlivosti a estetické hodnotě se fosforová měď často používá pro zastřešení a střešní doplňky.