VSTUPNÍ MATERIÁL PRO VODIČE

Dále nabízíme měděný drát ve třídě CuETP / M1E / E-Cu58 se standardními průměry: FI 8.0; 9,5 a 12 mm. Skladem držíme nepřetržitě materiál o rozměru FI 8,0 mm. Měděný drát se vyrábí kontinuálním tavením, odléváním a válcováním. Dodávaný ve svitcích o hmotnosti přibližně 4,8 tun. Jemnozrná struktura drátu umožňuje rovnoměrnou distribuci kyslíku, jehož nízký obsah zajišťuje dobrou tažnost materiálu a nízkou teplotu rekrystalizace. Materiál je vyráběn v souladu s PN-EN 1977 / DIN-1708 / ASTM-B 49. Měděný drát se používá jako vstupní materiál při výrobě tenkých vodičů, instalačních a smaltovaných vodičů a silových kabelů.