CUPALOVÉ PLECHY – MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Slitina
Alloy
Nominální tloušťka
Nominal thickness
[mm]
Tvrdost / Temper Pevnost v tahu
Tensile strength 
Rm [N/mm2]
Tažnost
Elongation
A10 [%]
  CuAl   0,5-2,0  miękki  min. 150  min. 30
 twardy  min. 200  min.1,5

CUPALOVÉ PLECHY – váha 1 metru

Tloušťka / Thicknes
[mm]
Šířka / Width [mm]
350 700 1000
0,50 1,02 2,03 2,90
1,00 2,03 4,06 5,80
1,50 3,05 6,09 8,70
2,00 4,06 8,12 11,60

Délka / Length 900-1100 [mm]

Bimetal je trvalé propojení dvou různých kovů se svými chemickými  a fyzikálními vlastnostmi. Mezi bimetaly patří mimo jiné cupal. Jde o kombinaci mědi a hliníku, které se nejčastěji vyskytují ve formě válcovaných výrobků – plechů, pásek, pásů. Cupal může být také ve formě prutů a drátů.

V nabízených válcovaných materiálech odpovídá chemické složení měděné vrstvy kvalitě CuETP a hliníková vrstva EN-AW1050A. Poměr mědi k hliníku je 1: 1.

Cupal se nejčastěji používá v elektrotechnickém průmyslu, pro konstrukci kabelových žlabů a chladičů a pro spojování měděných a hliníkových vodičů.