DRUY OLOVA

Symbol / Symbol Pb min [%]
Pb00 99,99
Pb0 99,99
Pb1 99,98
Pb2 99,97
Pb3 99,95
Pb4 99,90
Pb5 99,50

OLOVĚNÉ PLECHY A PÁSKY – váha 1 metru

Tloušťka / Thicknes
[mm]
Šířka / Width [mm]
500 1000 2000
0,50 2,91 5,82 11,63
1,00 5,82 11,63 23,26
1,50 8,72 17,45 34,89
2,00 11,63 23,26 46,52
3,00 17,45 34,89 69,78
4,00 23,26 46,52 93,04
5,00 29,08 58,15 116,30
6,00 34,89 69,78 139,56
8,00 46,52 93,04 186,08
10,00 58,15 116,30 232,60

Olovo je kov používaný jak ve starověku, tak i dnes. Vždy to však byl cenný materiál. Popularitu v průmyslových aplikacích získal díky svým vlastnostem – je měkký, tažný, kujný a snadno tavitelný.

V současné době se olovo používá hlavně pro výrobu baterií a akumulátorů, a proto je velmi důležité pro mnoho odvětví hospodářství, zejména pro automobilový průmysl. Používá se také při výrobě energetických generátorů a munice a díky své vysoké hustotě (11,63 kg / dm3) se používá jako zátěž při stavbě lodí.

Olovo je vynikající bariérou pro gama a rentgenové záření, proto se olověné listy používají jako ochranné plechy v jaderných elektrárnách a medicíně. Vzhledem k tomu, že se nerozpouští ve zředěných kyselinách (včetně kyseliny sírové, kyseliny chlorovodíkové) se používá pro obložení van a komor při výrobě kyseliny sírové. Používá se také při výrobě barev, barviv a rychle schnoucích materiálů.

Vzhledem k tomu, jak se olovo používá v zařízeních, je relativně snadné extrahovat, obrobit  i znovu přepracovat.

Hlavními hutními polotovary z olova jsou plechy, pásy, desky, tyče, trubky, ploché tyče a dráty.

Vzhledem k toxicitě olova však v současnosti existuje stále více a více omezení jeho používání, na která se vztahuje mnoho ustanovení, včetně směrnic Evropské unie o omezení používání tohoto prvku.

Vezměte prosím na vědomí, že používáme soubory cookies, abychom uživatelům umožnili využívat všechny funkce a vytvářet anonymní statistiku webových stránek.
To znamená, že každý si může nezávisle změnit nastavení cookies ve svém webovém prohlížeči.
Pokud s tím nesouhlasíte, změňte prosím nastavení prohlížeče nebo opusťte web. Pokračováním v používání webu beze změny nastavení prohlížeče přijímáte soubory cookies.

Přečtěte si také zásady ochrany osobních údajů, které obsahují všechny podrobné informace o zpracování osobních údajů.
Uzavření zprávy a / nebo další použití webové stránky bude znamenat souhlas se zpracováním údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

×