Udržitelný vývoj a ochrana životního prostředí

Cíle udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí jsou základem našeho podnikání. Každým rokem se snažíme být více a více šetrnější k životnímu prostředí.

Udržitelný vývoj

Každé rozhodnutí týkající se naší výroby přijímáme zodpovědným a vědomým způsobem, přičemž respektujeme ideu udržitelného rozvoje. Snažíme se zdokonalovat naše výrobní procesy a metody využívání surovin s cílem zlepšit jejich efektivitu a eliminovat emise CO2 do atmosféry. V zájmu ochrany životního prostředí, a tím i zachování biodiverzity, se navíc zaměřujeme na řešení, která omezují klimatické změny.

Uhlíková stopa, minimalizace emisí skleníkových plynů

Minimalizujeme emise skleníkových plynů a zvyšujeme podíl obnovitelných zdrojů energie v našich každodenních činnostech. Od roku 2021 sledujeme emise uhlíkové stopy v souladu s normami GHG Protocol a normou ISO 14064-1 a ekvivalentní intenzita CO2 naší organizace v letech (2021 – 2023) byla snížena o 53%.

  Základní rok 2021 Minulý rok 2023
Rozsah I – emise v tunách 3 180 1 460
Rozsah II – emise v tunách 14 820 9 100

Snižování naší uhlíkové stopy je naším bojem proti změně klimatu.

Příklady realizovaných akcí a probíhajících projektů v naší společnosti na ochranu životního prostředí:

  • v našich skladových halách používáme elektrické vysokozdvižné a výrobní vozíky, díky tomu nevznikají spaliny škodlivé pro zdraví a životní prostředí,
  • využíváme recyklaci, třídíme odpad a dbáme na to, aby každý náš zaměstnanec byl v této oblasti proškolen,
  • postupně odstraňujeme používání jednorázových obalů,
  • ve výrobních a skladových halách stejně jako kancelářských prostorách jsme nahradili doposud používané tradiční osvětlení energeticky úsporným LED osvětlením,
  • máme moderní, pro životní prostředí šetrnou výzkumnou laboratoř, ve které pravidelně kontrolujeme vzorky surovin používaných v našem výrobním procesu,
  • nahrazujeme tradiční energetické zdroje, jako např. uhlí a zemní plyn, obnovitelnými zdroji energie, tedy solární energií,
  • zlepšujeme náš vozový park výměnou spalovacích vozů za elektromobily.

Ve snaze o udržitelný rozvoj se většina našich obchodních partnerů angažuje ve věci snížení emisí uhlíkové stopy.

 

Certifikát potvrzující výpočet uhlíkové stopy organizace Metall-Expres

 

Ochrana životního prostředí

V našich činnostech aplikujeme předpisy na ochranu životního prostředí.

Každá z našich poboček vlastní odpadové rozhodnutí týkající se sběru odpadů. Kromě toho máme v závodě v Zaczernie povolení k recyklaci kovů. Od roku 2020 jsme registrováni v systému BDO (Databáze odpadů), ve kterém vedeme aktuální evidenci odpadů, podáváme roční hlášení odpadů a zpracováváme Listy o předání odpadů.

Zároveň bychom rádi zmínili, že naší hlavní výrobní surovinou je měď, jeden z nejekologičtějších materiálů. Měď lze recyklovat několikrát bez ztráty kvality. Použití této suroviny v elektroinstalacích zvyšuje jejich výkonnost, a tím snižuje emise CO2 a zároveň uhlíkovou stopu.