PROFILY

Nabízíme také různé typy měděných profilů. Nejčastěji se používají uzavřené profily s pravoúhlým průřezem, úhly a T-profily.

Nabídku přizpůsobujeme požadavkům našich zákazníků a na jejich žádost nabízíme měděné profily neobvyklých rozměrů podle přiložené technické dokumentace a výkresů.

Měděné profily se široce používají v indukčních systémech, při výrobě induktorů, generátorů a pro komutátorové komponenty elektrických strojů a profilových kontaktních drátů.

Níže uvádíme příklady průřezů nabízených měděných profilů.